מדוע בני ישראל לא בנו את בית המקדש מחדש (חגי א, ב)?

מדוע בני ישראל לא בנו את בית המקדש מחדש (חגי א, ב)? תשובהלאחר הקדמה קצרה, חגי מתחיל את נבואתו בהכרזה, כה אומר ה' צבאות: האנשים האלה אומרים טרם הגיעה העת לבנות מחדש את בית ה' (חגי א, ב). מדוע בני ישראל לא בנו את בית המקדש מחדש?במהלך שנתו הראשונה כמלך פרס, בשנת 538 לפנה'ס, הוציא כורש צו המאפשר ליהודים לחזור מבבל לירושלים כדי לבנות מחדש את העיר ואת בית המקדש (עזרא א' 1-4). המזבח תוקן, ויסוד המקדש החל כנראה מתישהו בשנת 537 לפנה'ס. ואז האופוזיציה השומרונית הביאה לעצירה את הבנייה בשנת 536 לפנה'ס. עזרא ד 24 מציין, אז נפסקה העבודה על בית האלוהים אשר בירושלים, והיא פסקה עד השנה השנייה למלכות דריוש מלך פרס. פרויקט המקדש התפוגג במשך 16 שנים, עד שנת 520 לפני הספירה.

לכן, במקור, הפסיקו היהודים את בניית המקדש מחדש עקב התנגדות השומרונים השכנים. אבל סיבות אחרות התגנבו. בזמן נבואותיו של חגי, חלק מהיהודים פשוט אמרו שהעיתוי לא היה נכון (חגי א:2). ובכל זאת הגיע הזמן בשבילם לבנות את בתיהם בעצמם. למעשה, חגי נוזף בעם על הדאגה שלהם לבתיהם תוך שהוא מזניח את בית אלוהים.חגי לימד שאלוהים שולח את משפטו בגלל הזנחתם של היהודים את מקדש ה'. קצירם נכשל, וממונם לא התברך: המשתכר שכר עושה זאת כדי להכניסם לשק עם חורים (חגי א, ו). לא משנה כמה קשה עבדו האנשים, האוכל, השתייה והכספים שלהם לא היו מספקים. חגי אמר שצורכיהם יתמלאו רק כאשר יצייתו לאלוהים ויבנו מחדש את בית המקדש (חגי א, 7-11).יחד עם זכריה הנביא (עזרא ה, א), הניע חגי את ההתחלה מחדש של פרויקט בניית המקדש (עזרא ה, ב). לאחר שאנשי אלוהים חזרו למסלולם, המקדש הושלם במהרה, ב-12 במרץ, 515 לפנה'ס. (עזרא ו, יג-טו). בכך התגשמה תחזיתו של ירמיהו לגבי שבי של 70 שנה (ירמיהו כ'ה:11-12; כ'ט:10) שנמשכה מאז שריפת המקדש על ידי נבוכדנצר בחודש החמישי של שנת 586 לפנה'ס. (מלכים ב' כ'ה:8-9) עד לפתיחה מחדש של המקדש החדש בחודש השנים עשר של שנת 515 לפנה'ס.

Top