מדוע אלוהים בוחן אותנו?

מדוע אלוהים בוחן אותנו? תשובה

כאשר אנו שואלים מדוע אלוהים בוחן אותנו או מאפשר לנו להיבחן, אנו מודים שהבדיקה אכן מגיעה ממנו. כאשר אלוהים בוחן את ילדיו, הוא עושה דבר בעל ערך. דוד חיפש את מבחן אלוהים, וביקש ממנו לבחון את לבו ומוחו ולראות שהם נאמנים לו (תהלים כ'ו:2; 139:23). כאשר אברם נבחן על ידי אלוהים בעניין הקרבת יצחק, אברם ציית (עברים יא:17–19) והראה לכל העולם שהוא אבי האמונה (רומים ד:16).


הן בברית הישנה והן בברית החדשה, המילים המתורגמות מבחן משמעו להוכיח במשפט. לכן, כאשר אלוהים בוחן את ילדיו, מטרתו היא להוכיח שאמונתנו היא אמיתית. לא שאלוהים צריך להוכיח את זה לעצמו מאחר שהוא יודע הכל, אבל הוא מוכיח לנו שהאמונה שלנו אמיתית, שאנחנו באמת ילדיו, וששום ניסיון לא יתגבר על אמונתנו.

במשל שלו על הזורע, ישוע מזהה את הנופלים כמי שמקבלים את זרע דבר אלוהים בשמחה, אך ברגע שמגיע זמן של מבחן, הם נופלים. ג'יימס אומר שמבחן אמונתנו מפתח התמדה, מה שמוביל לבגרות בהליכתנו עם אלוהים (יעקב א':3-4). ג'יימס ממשיך ואומר שהבדיקה היא ברכה, מכיוון שכאשר הניסוי יסתיים ונעמוד במבחן, נקבל את כתר החיים, שה' הבטיח לאוהביו (יעקב א' 12). המבחן מגיע מאבינו השמימי שפועל הכל יחד לטובה עבור אלה שאוהבים אותו ואשר נקראים להיות בני אלוהים (רומים ח':28).

הבדיקות או הניסויים שאנו עוברים באים בדרכים שונות. להיות נוצרי לעתים קרובות ידרוש מאיתנו לצאת מאזורי הנוחות שלנו אל הלא נודע. התמדה בבדיקות מביאה לבגרות ושלמות רוחנית. זו הסיבה שג'יימס כתב, ראו זאת בשמחה צרופה, אחיי, בכל פעם שאתם עומדים בפני ניסיונות מסוגים רבים (יעקב א':2). מבחן האמונה יכול לבוא בדרכים קטנות ובגירויים יומיומיים; הם עשויים להיות גם ייסורים קשים (ישעיהו 48:10) והתקפות מצד השטן (איוב ב':7). לא משנה מה מקור המבחן, זה לטובתנו לעבור את הניסיונות שאלוהים מאפשר.

החשבון של איוב הוא דוגמה מושלמת לכך שאלוהים מאפשר לאחד מקדושיו להיבחן על ידי השטן. איוב נשא את כל ניסיונותיו בסבלנות ולא חטא בהאשמת אלוהים בעוולה (איוב א' 22). עם זאת, התיאור של מבחן איוב הוא הוכחה לכך שיכולתו של השטן לנסות אותנו מוגבלת בשליטתו הריבונית של אלוהים. אף שד לא יכול לבחון אותנו או להציק לנו מעבר למה שאלוהים קבע. כל הניסיונות שלנו פועלים למען המטרה המושלמת של אלוהים ולתועלתנו.

ישנן דוגמאות רבות לתוצאות החיוביות של בדיקה. המשורר מדמה את המבחן שלנו לזיכוך כמו כסף (תהלים קז:10). פטרוס מדבר על אמונתנו כבעלת ערך גדול מזהב, וזו הסיבה שאנו סובלים צער בכל מיני ניסיונות (פטרוס א':6-7). בבחינת אמונתנו, אלוהים גורם לנו לגדול לתלמידים חזקים שבאמת חיים על פי אמונה ולא על פי מה שאנו רואים (ב' ה':7).

כאשר אנו חווים את סערות החיים, עלינו להיות כמו העץ החופר את שורשיו עמוק יותר לאחיזה גדולה יותר באדמה. עלינו לחפור את השורשים שלנו לעומק יותר בדבר אלוהים ולדבוק בהבטחותיו כדי שנוכל לעמוד בכל הסערות שיבואו עלינו.

המנחם מכולם, אנו יודעים שאלוהים לעולם לא יאפשר לנו להיבחן מעבר למה שאנו מסוגלים להתמודד בכוחו. חסדו מספיק לנו, וכוחו נעשה מושלם בחולשתנו (ב' לקורינתים יב:9). לכן, אמר פאולוס, למען השם, אני מתענג על חולשות, עלבונות, בקשיים, ברדיפות, בקשיים. כי כשאני חלש, אז אני חזק.

Top