מדוע יהודים וערבים/מוסלמים שונאים זה את זה?

מדוע יהודים וערבים/מוסלמים שונאים זה את זה? תשובהראשית, חשוב להבין שלא כל הערבים הם מוסלמים, ולא כל המוסלמים הם ערבים. בעוד שרוב הערבים הם מוסלמים, ישנם ערבים רבים שאינם מוסלמים. יתרה מכך, יש הרבה יותר מוסלמים שאינם ערבים באזורים כמו אינדונזיה ומלזיה מאשר מוסלמים ערבים. שנית, חשוב לזכור שלא כל הערבים שונאים יהודים, לא כל המוסלמים שונאים יהודים, ולא כל היהודים שונאים ערבים ומוסלמים. עלינו להיזהר להימנע מסטריאוטיפים של אנשים. עם זאת, באופן כללי, לערבים ולמוסלמים יש חוסר חיבה וחוסר אמון ביהודים, ולהיפך.אם יש הסבר מקראי מפורש לאיבה הזו, זה חוזר עד אברהם. היהודים הם צאצאיו של יצחק בנו של אברהם. הערבים הם צאצאיו של ישמעאל בנו של אברהם. עם היותו של ישמעאל בנה של שפחה (בראשית טז, א-טז) ויצחק הוא הבן המובטח שיירש את ברכות אברהם (בראשית כ'א, א-ג), ברור שתהיה איבה מסוימת בין שני הבנים. כתוצאה מהלעג של ישמעאל ליצחק (בראשית כ'א, ט), שכנעה שרה את אברהם לשלוח את הגר וישמעאל משם (בראשית כ'א:11–21). סביר להניח שזה גרם אפילו יותר לבוז בלבו של ישמעאל כלפי יצחק. מלאך אמר להגר כי ישמעאל יהיה אב לגוי גדול (בראשית כא, יח) ומעניין, כי ישמעאל יהיה חמור בר של אדם; ידו תהיה נגד כולם ויד כולם נגדו, והוא יחיה בעוינות כלפי כל אחיו (בראשית טז, יב).

אולם שורש המרירות העתיק בין יצחק לישמעאל אינו מסביר את כל העוינות בין יהודים לערבים כיום. דת האסלאם, שרוב הערבים נוהגים בה, הפכה את העוינות שנחזה לישמעאל לעמוקה יותר. הקוראן מכיל הוראות סותרות במקצת למוסלמים בנוגע ליהודים. בשלב מסוים הוא מורה למוסלמים להתייחס ליהודים כאחים ובשלב אחר מצווה על מוסלמים לתקוף יהודים המסרבים להתאסלם. הקוראן מציג גם קונפליקט לגבי איזה בן אברהם היה באמת בן ההבטחה. הכתובים העבריים אומרים שזה היה יצחק. הקוראן אומר שזה היה ישמעאל. הקוראן מלמד שאברהם כמעט הקריב את ישמעאל לה', ולא את יצחק (בניגוד לבראשית כ'ב). הוויכוח הזה על מי היה בן ההבטחה תורם עוד יותר לעוינות של היום.שורש נוסף לסכסוך בין יהודים לערבים הוא פוליטי. לאחר מלחמת העולם השנייה, כאשר האומות המאוחדות נתנו חלק מאדמת ישראל לעם היהודי, הארץ נשלטה על ידי הבריטים ובעיקר מיושבת על ידי ערבים (אם כי שליש מהאוכלוסייה היה יהודי). רוב הערבים הפגינו בתוקף נגד המדינה הישראלית החדשה, גם כשסירבו למדינה ערבית פלסטינית שהוצעה כחלק מתוכנית האו'ם. מדינות ערב כולל מצרים, ירדן, עיראק וסוריה תקפו את ישראל בניסיון לגרש אותן לים, אך הן הובסו. תבוסת הכוחות הערביים הפכה עד מהרה לטרגדיה אנושית כאשר מדינות ערב מסביב סירבו לקלוט את הפליטים הערבים מישראל.מאז 1948 שוררת עוינות גדולה בין ישראל לשכנותיה הערביות. המתיחות הודלקה על ידי רטוריקה פוליטית וקיומן של קבוצות כמו חמאס עם האובססיה המתמשכת שלהן לחסל את הישות הציונית ולהפוך את התוצאות של 1948.ישראל קיימת על פיסת אדמה קטנה אחת מוקפת במדינות ערביות גדולות בהרבה כמו ירדן, סוריה, ערב הסעודית, עיראק ומצרים. נקודת המבט שלנו היא שבמקרא, לישראל יש זכות להתקיים כאומה בארצו שנתן אלוהים לצאצאי יעקב, נכדו של אברהם (בראשית יב:7). אמנם אין פתרון קל לסכסוך במזרח התיכון, אך תהילים 122:6 מכריז: התפללו לשלום ירושלים: יהי ביטחון לאוהביכם.Top