מדוע נח שחרר עורב? מדוע שחרר אחר כך יונה (בראשית ח)?

מדוע נח שחרר עורב? מדוע שחרר אחר כך יונה (בראשית ח)? תשובה

בעקבות מבול בראשית, כשהתיבה נחה על הר אררט, שחרר נח עורב ויונה מהתיבה בזמנים שונים. המטרה בשליחת הציפורים הללו הייתה לקבוע אם מי השיטפון פחתו מספיק כדי שנוח ומשפחתו ייצאו מהתיבה.

בבראשית ח, ו-ז אנו קוראים, בתום ארבעים יום פתח נח את חלון התיבה שעשה ושלח עורב. הוא הלך הלוך ושוב עד שהתייבשו המים מהאדמה. 40 הימים כאן הם לאחר שראשי ההרים נראו (פסוק 5), למעלה משבעה חודשים לאחר תחילת המבול. עורב שוחרר וככל הנראה לא חזר. לא ניתנת סיבה לגבי הסיבה שעורב נבחר ולא ציפור אחרת. עם זאת, עורב יכול לאכול נבלות והוא ניזון מחיות מתות במים. יונה, לעומת זאת, תחזור לנקודת המוצא שלה אם לא תימצא אדמה.

נח שלח יונה בבראשית ח, ח-ט: ואז שלח יונה ממנו לראות אם שקעו המים מעל פני האדמה. אבל היונה לא מצאה מקום לדרוך, והיא שבה אליו אל התיבה, כי המים עדיין היו על פני כל הארץ. אז הושיט את ידו ולקח אותה והביאה אתו אל התיבה. היונה חזרה בלי שום סימן שנמצא מקום לעלות.

שבוע לאחר מכן, בבראשית ח, י-יא, נח שלח שוב את היונה: הוא המתין עוד שבעה ימים, ושוב שלח את היונה מהתיבה. ותשוב אליו היונה בערב, והנה בפיה עלה זית טרי נקטף. אז ידע נח שהמים שככו מהאדמה. דברים החלו לצמוח שוב; כדור הארץ הפך ליותר ראוי למגורים.

עבר עוד שבוע. ואז, בבראשית ח, יב, שולח נח את היונה פעם נוספת: ואז המתין עוד שבעה ימים ושלח את היונה, והיא לא שבה אליו יותר. ליונה לא היה צורך לחזור לארון הקודש, כיון שמצאה בית ביבשה. ארון הקודש עלול להתרוקן בקרוב, והאנושות יכולה להתחיל להתבסס שוב בעולם.

מבראשית ז' 11 עד 8:14, אנו יודעים שהמבול נמשך בסך הכל שנה ועשרה ימים. העורב והיונה שוחררו במשך תקופה של 21 יום לאחר שפסגות ההרים נראו לעין (בראשית ח:10-12). העורב שימש ניסיון ראשון לגלות אדמה יבשה, והיונה הפכה לדרכו של נח לקבוע מתי לעזוב את התיבה.

Top