מהי הדרך הנכונה ללמוד את התנ'ך?

מהי הדרך הנכונה ללמוד את התנ'ך? תשובהלדעת כיצד ללמוד את התנ'ך חשוב, כי קביעת משמעות הכתובים היא אחת המשימות החשובות ביותר שיש למאמין בחיים האלה. אלוהים לא אומר לנו שעלינו פשוט לקרוא את התנ'ך. עלינו ללמוד אותו ולטפל בו כהלכה (ב' טימותיוס ב':15). לימוד כתבי הקודש הוא עבודה קשה. סריקה שטחית או קצרה של כתבי הקודש יכולה לפעמים להניב מסקנות שגויות מאוד. לכן, חשוב להבין כמה עקרונות לקביעת המשמעות הנכונה של כתבי הקודש.ראשית, מי שילמד את התנ'ך חייב להתפלל ולבקש מרוח הקודש להקנות הבנה, כי זה אחד מתפקידיו. אבל כשהוא, רוח האמת, יבוא, הוא ידריך אותך אל כל האמת. הוא לא ידבר בעצמו; הוא ידבר רק מה שהוא שומע, והוא יגיד לך את מה שעוד עתיד לבוא (יוחנן טז:13). כשם שרוח הקודש הדריכה את השליחים בכתיבת הברית החדשה, הוא גם מנחה אותנו בהבנת הכתובים. התנ'ך הוא ספרו של אלוהים, ואנחנו צריכים לשאול אותו מה זה אומר. אם אתה נוצרי, מחבר הכתובים - רוח הקודש - שוכן בתוכך, והוא רוצה שתבין מה הוא כתב.

שנית, כדי ללמוד את התנ'ך כראוי, איננו יכולים לשלוף פסוק מהפסוקים המקיפים אותו ולנסות לקבוע את משמעות הפסוק מחוץ להקשר. עלינו לקרוא תמיד את הפסוקים והפרקים שמסביב כדי להבחין בהקשר. בעוד שכל כתבי הקודש באים מאלוהים (ב' טימותיוס ג':16; פיטר ב' א':21), אלוהים השתמש בבני אדם כדי לרשום אותו. לגברים האלה היה נושא בראש, מטרה לכתיבה, וסוגיה ספציפית שהם התייחסו. כדי ללמוד את התנ'ך, עלינו להבין את הרקע של הספר שאנו לומדים: זה מועיל לדעת מי כתב את הספר, למי הוא נכתב, מתי הוא נכתב ומדוע הוא נכתב. כמו כן, עלינו לדאוג לתת לטקסט לדבר בעד עצמו. לפעמים אנשים ייחסו משמעויות משלהם למילים כדי לקבל את הפרשנות שהם רוצים.שלישית, כדי ללמוד את התנ'ך כראוי, אל לנו לחשוב על עצמנו כעצמאיים לחלוטין בניתוח שלנו של הטקסט. זה מתנשא לחשוב שאנחנו לא יכולים להשיג הבנה באמצעות עבודתם לכל החיים של אחרים שלמדו את כתבי הקודש. חלק מהאנשים, בטעות, ניגשים לתנ'ך מתוך מחשבה שהם יהיו תלויים ברוח הקודש בלבד והם יגלו את כל האמיתות הנסתרות של כתבי הקודש. המשיח, במתן רוח הקודש, העניק לאנשים מתנות רוחניות לגופו של המשיח. אחת מהמתנות הרוחניות הללו היא זו של הוראה (אפסים ד':11–12; א' לקורינתיים י'ב:28). מורים אלה ניתנים על ידי האדון כדי לעזור לנו להבין נכון את כתבי הקודש ולציית להם. זה תמיד חכם ללמוד את התנ'ך עם מאמינים אחרים, לעזור זה לזה בהבנת ויישום האמת של דבר אלוהים.לכן, לסיכום, הדרך הנכונה ללמוד את התנ'ך היא לסמוך בתפילה ובענווה על רוח הקודש שתעניק לנו הבנה; ללמוד פסוקים בהקשרם, מתוך הכרה שהתנ'ך מסביר את עצמו; ולכבד את מאמציהם של נוצרים אחרים, בעבר ובהווה, שאף הם ביקשו ללמוד כראוי את התנ'ך. זכור, אלוהים הוא מחבר התנ'ך, והוא רוצה שנבין אותו.

Top