מה המקור והמשמעות של גרגוילים?

מה המקור והמשמעות של גרגוילים?

גרגוילים שימשו במשך מאות שנים כדרך להרחיק רוחות רעות ולהגן על מבנים מפני נזק. המילה 'גרגויל' נגזרת מהמילה הצרפתית 'gargouille', שפירושה 'גרון' או 'גרון'. זאת בהתייחסות לזרבובית על הגרגויל הדומה לגרון או לגרון. גרגוילים מגולפים בדרך כלל באבן, וניתן למצוא אותם על מבנים חילוניים ודתיים כאחד. יש אנשים המאמינים שגרגוילים הם פשוט דקורטיביים, אבל הם למעשה משרתים מטרה. המים שיוצאים מהזרבובית על הגרגויל עוזרים לשמור על הבניין מפני שריפה. בנוסף, המראה הגרוטסקי של הגרגויל נחשב כמפחיד רוחות רעות. גרגוילים שימשו במשך מאות שנים כדרך להגן על מבנים מפני נזק. המילה 'גרגויל' נגזרת מהמילה הצרפתית 'gargouille', שפירושה 'גרון' או 'גרון'. זאת בהתייחסות לזרבובית על הגרגויל הדומה לגרון או לגרון. גרגוילים מגולפים בדרך כלל באבן, וניתן למצוא אותם על מבנים חילוניים ודתיים כאחד. המים שיוצאים מהזרבובית על הגרגויל עוזרים לשמור על הבניין מפני שריפה. בנוסף, המראה הגרוטסקי של הגרגויל נחשב כמפחיד רוחות רעות.

תשובה

גרגוילים הם דמויות החצובות לרוב בארכיטקטורה של כנסיות ישנות, בדרך כלל בצורה של חיה או אדם גרוטסקי. פעמים רבות הוצמדו גרגוילים בכנסיות הגותיות למערכת המרזבים של הגג, כאשר פי הגרגויל פעל כזרבובית למי גשמים, וסייעו לשמור על הריסות הבנייה.כנסיות קתוליות בימי הביניים השתמשו בגרגוילים למטרה משנית, לאחר הסטת מים מקירות הכנסייה. יש הסבורים שגרגוילים על כנסייה נועדו להדוף את הרוע; ייתכן גם שהגרגוילים סימלו רוחות רעות, ישויות מפלצתיות ונשמות ארורות. המחשבה הייתה שהכנסייה מציעה ביטחון רוחני למי שקיבל את סמכותה, אך מחוץ לכנסייה הייתה סכנה רוחנית. הגרגוילים היו אפוא אזהרה לציבור שעדיף להיות בתוך הכנסייה מאשר בחוץ.ייתכן גם שהחשיבה מאחורי גרגוילים הייתה ליצור ייצוג סמלי של גיהנום; שוב, החלק החיצוני של הכנסייה היה מנוגד לחלק הפנימי. אבל גרגוילים מתוארכים לתקופות טרום נוצריות. אחת הדוגמאות המוקדמות ביותר לגרגוילים היא סט של פיות מים בצורת אריה הבנויות בצד של מקדש זאוס באולימפיה, יוון. גם האדריכלות המצרית העתיקה מתהדרת בגרגוילים, רובם גם מעוצבים כאריות.

גרגוילים לעולם אינם מוזכרים בתנ'ך. השדים מוצגים לפעמים כמי שנראים קצת כמו גרגוילים, אך אין זה סביר ששדים ילבשו צורה כזו, בהתחשב במטרתם להונות אנשים להאמין שהם מלאכי האור (השניים לקורינתים י'א:14). במילים פשוטות, התנ'ך לא נותן לנו שום סיבה להאמין שקיים ישות הדומה לגרגויל. גרגוילים בהחלט מעניינים יותר מפיות גשם לא מקושטות, והסמליות מאחוריהם מרתקת. אבל ביטחון רוחני אינו נמצא בתוך בניין או בדת מבוססת יצירות; הוא נמצא רק במשיח (משלי י'ח:10; שמואל ב' כ'ב:3; תהילים 91:2).

Top