מהו חסד מצדיק?

מהו חסד מצדיק?

הצדקת החסד היא החסד הבלתי מוצדק של אלוהים שמביאה ישועה. זוהי מתנת חינם מאלוהים שאי אפשר לזכות בה. הצדקת חסד מכונה לעתים קרובות 'חסד מציל', משום שזהו החסד שמציל אותנו מחטאנו ומעניק לנו חיי נצח.

תשובה

מצדיק חסד הוא מונח המשמש לזיהוי החסד שבאמצעותו אלוהים מפרגן ומפייס בחופשיות חוטא שחוזר בתשובה לעצמו. ביטוי זה קשור בעיקר למסורת הוסליאנית, אם כי המושג אינו ייחודי לתורתו של ג'ון וסלי. כל נוצרי מאמין בהצדקה, המעשה שבאמצעותו אלוהים מכריז על המאמינים צדיקים באמצעות עבודתו החד-פעמית של ישוע המשיח (רומים ה':1; טיטוס ג':7; הרומים ג':28). באופן דומה, כל נוצרי מקבל את חסדו של אלוהים, שהוא טובתו כלפי הבלתי ראויים. מתודיסטים לשלב את המונחים הללו, הַצדָקָה ו חן , כדי לעזור להבחין בין היבטים שונים של חסדו של אלוהים. באופן מסורתי, חסד הצדקה מופיע כבא בין חסד מקדים לחסד מקדש בסדר הישועה.הכנסייה המתודיסטית המאוחדת נותנת את ההגדרה שלה ל חן ומתאר את ההבחנות הללו: בחסד אנו מתכוונים לפעולתו הבלתי ראויה, הבלתי ראויה והאוהבת של אלוהים בקיום האנושי באמצעות רוח הקודש הנוכחת תמיד. בעוד חסד ה' אינו מחולק, הוא קודם לישועה כ'חסד מקדים', ממשיך ב'הצדקת חסד', ומובא לידי מימוש ב'קידוש החסד' ( ספר המשמעת של הכנסייה המתודיסטית המאוחדת , The United Methodist Publishing House, 2016, עמ' 51–52). לכן, בתפיסה המתודיסטית, הצדקת החסד היא אחת הדרכים שבהן מגיע אלינו החסד של אלוהים, נבדלת מדרכים אחרות בתזמון שלה בתהליך ההתפתחות הרוחנית שלנו. הצדקת חסד מתארת ​​את הרגע שבו אלוהים מצדיק חוטא שחוזר בתשובה בחסדו בלבד. אותו רגע נקרא בדרך כלל המרה או לידה מחדש על ידי נוצרים אוונגליסטים. עבור המתודיסט, החסד המצדיק של אלוהים הוא שפועל ברגע זה לסלוח על חטאים באמצעות עבודת המשיח ולהעניק חיים חדשים למאמין.מסורות נוצריות אחרות עשויות לחלוק על הפרטים של הסוטריולוגיה המתודיסטית, הנוטה לכיוון ארמיניאניזם. עם זאת, כמעט אף אחד לא יחלוק על הרעיון המרכזי של הצדקת חסד. כחוטאים, לא מגיע לנו להיות מוצדקים. הישועה היא כולה בחסדו של אלוהים ואינה מבוססת על אף אחת מיצירותינו. כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא לבוא אליו באמונה ולבקש, על בסיס הקורבן של ישוע המשיח, את סליחתו בחסד.Top