מה ההבדל בין הנשמה לרוח האנושות?

מה ההבדל בין הנשמה לרוח האנושות?

כשזה מגיע לנפש ולרוח של האנושות, יש הבדל גדול בין השניים. הנשמה היא מה שעושה אותנו אנושיים והיא נצחית, בעוד שהרוח היא שנותנת לנו חיים והיא זמנית. הנשמה שלנו היא מי שאנחנו, והרוח שלנו היא מה שמחייה אותנו.

תשובה

הנשמה והרוח הם שני החלקים הבלתי חומריים העיקריים שהכתוב מייחס לאנושות. זה יכול להיות מבלבל לנסות להבחין בהבדלים המדויקים בין השניים. המילה רוּחַ מתייחס רק לפן הבלתי-חומרי של האנושות. לבני אדם יש רוח, אבל אנחנו לא רוחות. עם זאת, בכתבי הקודש, אומרים שרק המאמינים חיים מבחינה רוחנית (לקורינתים א' ב':11; העברים ד':12; יעקב ב':26), בעוד שלא מאמינים מתים מבחינה רוחנית (אפסים ב':1–5; קולוסים ב':13). בכתיבתו של פאולוס, הרוחני הוא מכריע לחייו של המאמין (הראשון לקורינתים ב':14; ג':1; האפסיים א':3; ה':19; הקולוסים א':9; ג':16). הרוח היא היסוד באנושות שנותן לנו את היכולת לנהל מערכת יחסים אינטימית עם אלוהים. בכל פעם שהמילה רוּחַ משמש, הוא מתייחס לחלק הבלתי חומרי של האנושות המתחבר עם אלוהים, שהוא בעצמו הרוח (יוחנן ד':24).


המילה נֶפֶשׁ יכול להתייחס הן להיבטים הבלתי חומריים והן להיבטים החומריים של האנושות. בניגוד לבני אדם שיש רוח, בני אדם הם נשמות. במובן הבסיסי ביותר שלה, המילה נֶפֶשׁ פירושו חיים; עם זאת, מעבר למשמעות המהותית הזו, התנ'ך מדבר על הנשמה בהקשרים רבים. אחד מהם הוא ביחס ללהיטות האנושות לחטוא (לוקס י'ב:26). לבני אדם יש טבע חוטא, ונשמתנו נגועה בחטא. הנשמה, כמהות החיים של הגוף, מוסרת בזמן המוות הגשמי (בראשית ל'ה, יח). הנשמה, כמו עם הרוח, היא המרכז של חוויות רוחניות ורגשיות רבות (איוב 30:25; תהילים 43:5; ירמיהו 13:17). המילה נֶפֶשׁ יכול להתייחס לכל האדם, בין אם הוא חי על פני האדמה או בחיים שלאחר המוות.הנשמה והרוח מחוברות, אך ניתנות להפרדה (עברים ד:12). הנשמה היא תמצית ההוויה של האנושות; זה מי שאנחנו. הרוח היא החלק הבלתי חומרי של האנושות שמתחבר עם אלוהים.

Top