מהו מושג הכפרה המשליחת?

מהו מושג הכפרה המשליחת? תשובהכפרה שילוחית היא הרעיון שישוע המשיח תפס את מקומה של האנושות, כשהוא סובל את העונש על חטא. כַּפָּרָה הוא מונח שמשמעותו פיוס או מתקן. באמצעות הזולת פירושו נעשה במקום או במקום מישהו אחר. אז, במונחים מילוליים, התפיסה הנוצרית של כפרה שילוחית היא שישוע הוחלף באנושות ונענש על הטעויות שלנו כדי לשלם על החטאים שעשינו ולפייס אותנו עם אלוהים. כפרה שילוחית מכונה גם כפרה תחליפית או החלפת עונשין.לפי המקרא, כפרה שילוחית היא תיאור מדויק של תפקידו של ישוע המשיח בישועה שלנו. פטרוס הראשון 3:18 מתייחס למותו של ישוע כצדיקים [הסובלים] עבור הלא צדיקים. מרקוס י':45 מציין שהוא בא לתת את חייו ככופר לרבים. העובדה שמאמינים נקנו במחיר על ידי ישוע, על פי ה-1 לקורינתים ו':19–20, צריכה להניע אותנו לתת כבוד לאלוהים בדברים שאנו אומרים ועושים.

הקורינתיים השניה 5:21 אומר בבירור שאלוהים האב עשה אותו לחטא שלא ידע חטא, כלומר התרחשו חילופי דברים על הצלב. החטא שלנו הועבר לישוע, והסבל שלנו הפך לסבלו של ישוע. מותו היה חילוני - ישו היה המחליף שלנו. מותו כיפר עלינו - ישוע עשה תיקון בינינו לבין אלוהים. ישו נידון במקומנו. אפילו בברית הישנה, ​​נביאים כמו ישעיהו דיברו על נטילת העונש על חטא עבורנו על ידי המשיח (ישעיהו ל'ג:5).במונחים רחבים, בני אדם אובדים ללא תקנה ואינם מסוגלים להתפייס עם אלוהים בכוחות עצמם. זה בגלל החטא שלנו, שאף כמות של מעשים טובים לא יכולים לבטל. מכיוון שאלוהים מושלם וקדוש, לעולם לא נוכל לקוות לשלם על חטאינו כדי להיות איתו. אז ישוע המשיח הוצע כתחליף שלנו. במקום לנסות - ולא להיכשל - לכסות את העונש על החטאים שלנו, ישוע הפך למושא המחליף של הצדק של אלוהים. בתמורה זו שולם על חטאנו, וניתן להכריז עלינו צדיקים במשיח (רומים ד':5; ח':1).

Top