מה זה אומר שישוע הוא האלפא והאומגה?

מה זה אומר שישוע הוא האלפא והאומגה? תשובהישוע הכריז על עצמו שהוא האלפא והאומגה בהתגלות 1:8; כא:ו; ו-22:13. אלפא ואומגה הן האות הראשונה והאחרונה באלפבית היווני. בקרב הרבנים היהודים היה מקובל להשתמש באות הראשונה והאחרונה של האלפבית העברי לציון כל דבר, מתחילתו ועד סופו. ישוע בתור ההתחלה והסוף של כל הדברים אינו התייחסות לאיש מלבד אלוהים האמיתי. הצהרה זו של נצח יכולה לחול רק על אלוהים. זה נראה במיוחד בהתגלות 22:13, שם ישוע מכריז שהוא האלפא והאומגה, הראשון והאחרון, ההתחלה והסוף.אחת המשמעויות של היותו של ישוע האלפא והאומגה היא שהוא היה בתחילת כל הדברים ויהיה בסיום. זה שווה ערך לומר שהוא תמיד היה קיים ותמיד יהיה קיים. המשיח, כאדם שני של השילוש, הוא שהביא את הבריאה: דרכו נוצרו כל הדברים; בלעדיו לא נוצר דבר שנעשה (יוחנן א' 3), וביאתו השנייה תהיה ההתחלה של סוף הבריאה כפי שאנו מכירים אותה (פטרוס ב' 3:10). בהתגלמותו של אלוהים, אין לו התחלה, וגם לא יהיה לו שום סוף ביחס לזמן, בהיותו מנצח לנצח.

משמעות שנייה של ישוע בתור האלפא והאומגה היא שהביטוי מזהה אותו כאל הברית הישנה. ישעיהו מייחס את היבט זה של טבעו של ישוע כחלק מהאל המשולש בכמה מקומות. אני, ה', הראשון, ועם האחרון אני הוא (41:4). אני הראשון, ואני האחרון; ולצדי אין אלוהים (ישעיהו ל'ד:ו). אני הוא; אני הראשון, גם אני האחרון (ישעיהו 48:12). אלו הן אינדיקציות ברורות לטבעה הנצחי של האלוהות.המשיח, בתור האלפא והאומגה, הוא הראשון והאחרון בכל כך הרבה מובנים. הוא המחבר והמסיים של אמונתנו (עברים יב:ב), מסמן שהוא מתחיל אותה ומבצע אותה עד להשלמתה. הוא המכלול, הסכום והמהות של כתבי הקודש, הן של התורה והן של הבשורה (יוחנן א':1, 14). הוא הסוף המגשים של התורה (מתי ה':17), והוא הנושא ההתחלתי של בשורת החסד באמצעות אמונה, לא של מעשים (אפסים ב':8-9). הוא נמצא בפסוק הראשון של בראשית ובפסוק האחרון של ההתגלות. הוא הראשון והאחרון, הישועה כולה, מההצדקה לפני ה' ועד הקידוש הסופי של עמו.ישוע הוא האלפא והאומגה, הראשון והאחרון, ההתחלה והסוף. רק אלוהים בהתגלמותו יכול לומר הצהרה כזו. רק ישוע המשיח הוא אלוהים בהתגלמותו.

Top