מה אומר התנ'ך על שמירת סודות?

מה אומר התנ'ך על שמירת סודות? תשובה

סוד יכול להיות קשה לשמור וקשה באותה מידה לחלוק אותו. עם זאת, נראה שהחיים רצים על סודות, מהסתרת מתנות יום הולדת ועד לטשטש עבר קשה ועד להגנה על מקום הימצאו של דמות פוליטית חשובה. התנ'ך מלמד, בעקיפין, ששמירת סודות יכולה להיות טובה או רעה, אך הוא אינו משרטט בבירור את השימושים הנכונים והשגויים בסודות.

התנ'ך מראה שלאורך ההיסטוריה של ישראל נשמרו סודות מדיניים וצבאיים. הכתובים אינם מוציאים שום שיפוט מוסרי בעד או נגד שמירת הסודות הללו (למשל, שמואל ב' ט'ו:35–36). עם זאת, בסיפור שמשון ודלילה (שופטים טז, ד–כג), מגלה שמשון את מקור כוחו, מעשה אשר, על סמך תוצאות הודאתו, היה מטופש להחריד. זה היה סוד שהוא היה צריך לשמור.

הסיפור של אסתר מספק דוגמה חיובית למישהו ששומר סוד. החלטתה של אסתר המלכה להסתיר את לאום שלה (אסתר ב' 20) הפכה לחלק בלתי נפרד מתוכניתו של אלוהים להציל את עמו (אסתר ד' 13; ז' 3-6). אותו סיפור תומך גם במוסר של גילוי סוד, שאם יוסתר, יגרום לפגיעה קשה או חמורה (אסתר ב':21–23).

משלי, הספר המרכזי בספרות החוכמה של התנ'ך, הוא המפורש ביותר על שמירת סודות. פרק 11 אומר שאדם בעל הבנה אוחז בלשונו. רכילות מסגירה ביטחון, אבל אדם אמין שומר סוד (פסוקים 12-13). אז, שמירת סוד יכולה להיות אצילה. אבל סודות שנשמרו מסיבה לא נכונה זוכים לאדם בתואר רשע, כי רשע מקבל שוחד בסתר כדי להטות את מהלך המשפט (משלי יז, כג), וכל המשמיץ את רעו בסתר, אותו אשים לו. שתיקה (תהלים יא, ה).

שמירת סודות מסוג אחד היא תמיד שגויה: ניסיון להסתיר חטא. המסתיר את חטאיו אינו מצליח, אך מי שמתוודה ומוותר עליהם מוצא רחמים (משלי כ'ח, יג). כשזה מגיע לחטא שלנו, אלוהים רוצה גילוי מלא, והוא מעניק סליחה מלאה (ישעיהו א' 18).

כמובן, אין טעם לנסות להסתיר את חטאנו מאלוהים. שמירת סודות מפניו היא בלתי אפשרית. הוא אלוהי האלים. . . ומגלה סודות (דניאל ב, ל'ז, ל'ז). אפילו חטאינו הסודיים נחשפים לאורו (תהלים ט, ח). כי שום דבר אינו סוד שלא יתגלה, ושום דבר נסתר שלא יוודע ויבוא לאור (לוקס ח, יז).

אלוהים עצמו שומר סודות. יש כמה דברים - כנראה רב דברים - נסתרים מאתנו: הסודות שייכים לה' אלוהינו (דברים כ'ט, כ'ט). ישוע ביקש מכמה אנשים לשמור בסוד ניסים שעשה. לדוגמה, ישוע ריפא שני עיוורים ואמר להם, ראו שאיש אינו יודע על כך (מתי ט':30). כשאיוב הבין את הידע העצום של אלוהים, הוא דיבר על דברים נפלאים מכדי שאוכל לדעת (איוב 42:3).

אנו יכולים להסיק שאלוהים אינו מחשיב שמירת סודות כחטא בפני עצמו. יש דברים שאנשים צריכים לדעת ויש דברים שלא. דאגתו של אלוהים היא כיצד משתמשים בסודות, בין אם כדי להגן על אחרים או כדי לפגוע בהם.

Top