מהם כמה פסוקי תנ'ך על תוכחה?

מהם כמה פסוקי תנ'ך על תוכחה?

כשמדובר בהתמודדות עם אנשים או מצבים קשים, לתנ'ך יש הרבה מה לומר על תוכחה. הנה כמה פסוקים שכדאי לזכור בפעם הבאה שאתה מרגיש מתוסכל: משלי ט'ו 1 - תשובה רכה מסיטה את הכעס, אבל מילה קשה מעוררת כעס. משלי יט, יא - חוכמתו של אדם נותנת לו סבלנות; זה לתפארתו להתעלם מעבירה. משלי 27:5 - עדיף תוכחה גלויה מאשר אהבה נסתרת. טימותיאוס ב' ד'2 - הטיפו את המילה; להיות מוכן בעונה ומחוץ לעונה; תוכחה, תוכחה ותמריץ, בסבלנות ובהוראה שלמים. טיטוס א' 13 - עדות זו נכונה. על כן תוכח בהם בחריפות, כדי שיהיו בריאים באמונה

תשובה

טימותיאוס א' ה':20
באשר לאלה המתמידים בחטא, גער בהם בפני כולם, כדי שהשאר יעמדו בפחד.

ה-1 לקורינתים ה':11-13
אבל עכשיו אני כותב לך לא להתרועע עם מי שנושא את שם אח אם הוא אשם באי-מוסריות מינית או בחמדנות, או שהוא עובד אלילים, גנאי, שיכור או נוכל - אפילו לא לאכול עם כזה. כי מה יש לי לעשות עם שיפוט זרים? האם לא אלו שבתוך הכנסייה אתם צריכים לשפוט? אלוהים שופט את אלה שבחוץ. טהר את האדם הרשע מקרבך.

ב' טימותיאוס ג':16
כל הכתוב נושם על ידי אלוהים ומועילה להוראה, לתוכחה, לתיקון ולהכשרה בצדק,

ויקרא יט:17
לא תשנא את אחיך בלבבך, אלא תדבר בכנות עם רעך, פן תחטוא בגללו.

גלטים ו':1
אחים, אם מישהו נתפס בעבירה כלשהי, אתם הרוחניים צריכים להחזיר אותו ברוח של עדינות. שמור על עצמך, פן גם אתה תתפתה.

משלי יז:10
תוכחה עמוקה יותר באדם בעל הבנה מאשר מאה מכות לשוטה.

מתי י'ח:15
אם אחיך יחטא בך, לך ותגיד לו את אשמתו, בינך לבינו בלבד. אם הוא יקשיב לך, הרווחת את אחיך.

משלי יג:1
בן חכם שומע את הוראת אביו, אבל לועג אינו שומע לתוכחה.

לוקס י'ז:3
שימו לב לעצמכם! אם אחיך יחטא, גער בו, ואם חזר בתשובה, סלח לו.

ג'יימס ה':20
יידע, שמי שמחזיר חוטא מנדודיו, יציל את נפשו ממוות ויכסה על הרבה חטאים.

טיטוס ב':15
הצהר את הדברים האלה; להעיר ולנזוף בכל רשות. אל תיתן לאף אחד להתעלם ממך.

משלי יב:1
מי שאוהב משמעת אוהב ידע, אבל מי ששונא תוכחה הוא טיפש.

יהודה 1:9
אך כאשר המלאך מיכאל, שהתקוטט עם השטן, התווכח על גופתו של משה, הוא לא התיימר לפסוק משפט חילול הקודש, אלא אמר, ה' גער בך.

ב' טימותיאוס ד':2
להטיף את המילה; להיות מוכן בעונה ומחוץ לעונה; תוכחה, תוכחה ותמריץ, בסבלנות ובהוראה שלמים.

התגלות 3:19
את מי שאני אוהב, אני מוכיח ומעניש, אז היו קנאים וחזרו בתשובה.

טימותיאוס א' ה':1
אל תנזוף באדם מבוגר אלא עודדו אותו כפי שהייתם נוהגים באב, גברים צעירים כאחים,

זכריה ג 2
וַיֹּאמֶר יְהוָה אֶל הַשָּׂטָן: יְהוָה מְגַר אֶתְכֶם, הַשָּׂטָן! ה' אשר בחר בירושלים גער בך! האם זה לא מותג שנגזל מהאש?

משלי כז:5
עדיף תוכחה גלויה מאהבה נסתרת.

משלי א' 23
אם תפנה לתוכחתי, הנה אני שופך לך רוחי; אודיע לך את דברי.

ג'יימס ד':7
הכנעו את עצמכם אפוא לאלוהים. תתנגד לשטן, והוא יברח ממך.

אלא אם צוין אחרת, כל פסוקי התנ'ך הם מהתנ'ך הקדוש, גרסה סטנדרטית באנגלית Copyright 2001 מאת Crossway Bibles, משרד הוצאה לאור של מוציאים לאור חדשות טובות.

תודה מיוחדת ל OpenBible.info לנתונים על פסוקי התנ'ך הידועים ביותר.

Top