מהם כמה פסוקי תנ'ך על בעלים?

מהם כמה פסוקי תנ'ך על בעלים?

כשזה מגיע לתנ'ך ולבעלים, ישנם כמה פסוקי מפתח בולטים. באפסים ה':25, נשים מונחות לאהוב את בעליהן בדיוק כפי שמשיח אהב את הכנסייה. זהו מנדט רב עוצמה לבעלים לאהוב את נשותיהם באופן עמוק וחסר אנוכיות. פטרוס א' 3:7 אומר שעל בעלים לחיות עם נשותיהם בצורה מבינה, ולכבד אותה ככלי החלש יותר. זה לא אומר שבעלים צריכים לשלוט על נשותיהם, אלא להנהיג בענווה ובחסד. לבסוף, קולוסים 3:19 מורה לבעלים לאהוב את נשותיהם ולעולם לא להתעלל בהן. זוהי הנחיה ברורה נגד כל צורה של התעללות, בין אם רגשית או פיזית. כאשר בעלים פועלים לפי העקרונות התנ'כיים הללו, הם יכולים ליצור נישואים חזקים ובריאים הבנויים על אהבה וכבוד.

תשובה

קולוסים ג':19
בעלים, אהבו את נשותיכם, ואל תהיו קשים איתן.

פטרוס א' ג':7
כמו כן, בעלים, חיו עם נשותיכם בצורה מבינה, הראו כבוד לאישה ככלי החלש, כיון שהם יורשי חסד החיים עמכם, כדי שלא תימנע תפילותיכם.

אפסיים ה':25
בעלים, אהבו את נשותיכם, כפי שמשיח אהב את הכנסייה והתמסר למענה,אפסיים ה':28
באותו אופן בעלים צריכים לאהוב את נשותיהם כמו את גופם. מי שאוהב את אשתו אוהב את עצמו.

טימותיאוס א' ה':8
אבל אם איש אינו מפרנס את קרוביו, ובפרט את בני ביתו, הוא התכחש לאמונה והוא גרוע מכופר.

אפסיים ה':33
אבל יאהב כל אחד מכם את אשתו כמו עצמו, והאשה תראה שהיא מכבדת את בעלה.

קורינתיים א' י'א:3
אבל אני רוצה שתבינו שראש כל אדם הוא המשיח, ראש אישה הוא בעלה, וראש המשיח הוא אלוהים.

קהלת ט, ט
תהנה מהחיים עם האשה שאתה אוהב, כל ימי חיי הבל שלך שהוא נתן לך תחת השמש, כי זה חלקך בחיים ובעמלך שאתה עמל תחת השמש.

בראשית ב':24
לפיכך יעזוב איש את אביו ואת אמו ויאחז באשתו, והיו לבשר אחד.

העברים יג:4
הנישואין יתקיימו בכבוד בקרב כולם, ותהא מיטת הנישואין טהורה, כי אלוהים ישפוט את חסרי המוסר והנואפים מבחינה מינית.

מתי ה':28
אבל אני אומר לך שכל מי שמביט באישה בכוונה תאוותנית כבר ניאף איתה בלבו.

האפסיים ה':23
כי הבעל הוא ראש האשה כפי שמשיח הוא ראש הכנסייה, גופו, והוא בעצמו המושיע שלה.

האפסיים ה':21
נכנעים זה לזה מתוך יראת כבוד למשיח.

קולוסים ג':18
נשים, הכנעו לבעליכם, כראוי בה'.

קורינתיים א' ז':33
אבל הגבר הנשוי חרד מדברי עולם, איך לרצות את אשתו,

מתי ה':32
אבל אני אומר לכם, שכל המתגרש מאשתו, חוץ מחוסר מוסר מיני, גורם לה לנאוף, ומי שנישא גרושה, נואף.

מלאכי ב' 14-16
אבל אתה אומר, למה הוא לא? כי ה' היה עד ביניכם ובין אשת נעוריכם, אשר הייתם חסרי אמונה, אף על פי שהיא חברתך ואשתך בברית. האם הוא לא הפך אותם לאחד, עם חלק מהרוח באיחוד שלהם? ומה היה זה שאלוהים חיפש? צאצא אלוהים. אז שמרו על עצמכם ברוחכם, ושאף אחד מכם לא יהיה חסר אמונה לאשת נעוריכם. כי האיש שאינו אוהב את אשתו אלא מתגרש ממנה, אומר ה' אלוהי ישראל, מכסה את בגדו באלימות, אמר ה' צבאות. אז שמרו על עצמכם ברוחכם, ואל תהיו חסרי אמונה.

משלי יט:14
בית וממון הם בירושה מאבות, אבל אישה נבונה היא מה'.

פטרוס א' ד':8
מעל לכל, המשיכו לאהוב אחד את השני ברצינות, כי האהבה מכסה על שפע של חטאים.

קורינתיים א' ז':3
הבעל צריך לתת לאשתו את זכויותיה הזוגיות, וכמו כן האישה לבעלה.

אלא אם צוין אחרת, כל פסוקי התנ'ך הם מהתנ'ך הקדוש, גרסה סטנדרטית באנגלית Copyright 2001 מאת Crossway Bibles, משרד הוצאה לאור של מוציאים לאור חדשות טובות.

תודה מיוחדת ל OpenBible.info לנתונים על פסוקי התנ'ך הידועים ביותר.Top