מהם כמה פסוקי תנ'ך על אבות?

מהם כמה פסוקי תנ'ך על אבות? תשובה

תהילים 103:13
כשם שאב מרחם על ילדיו, כך ה' מרחם על יראיו.

אפסיים ו':4
אבות, אל תכעסו את ילדיכם, אלא חינכו אותם במשמעת ובהוראה של ה'.

קולוסים ג':21
אבות, אל תתגרו בילדיכם, שמא יתייאשו.

משלי ג 11-12
בני, אל תבזה את משמעת ה' ואל תיגע בתוכחתו, כי ה' מוכיח את מי שהוא אוהב, כאב את הבן אשר חפץ בו.

משלי כב:6
לאמן ילד בדרך שעליו ללכת; גם כשהוא זקן לא יסור מזה.

מלאכי ד,ו
ויחזיר לב אבות אל בניהם ואת לב ילדים אל אבותיהם, פן אבוא ואכה את הארץ בגזרת חורבן גמור.

משלי כ'ג:24
אבי הצדיק ישמח מאוד; הוליד בן חכם ישמח בו.

תהילים 127:3-5
הִנֵּה יְלָדִים נַחֲלָה מִן ה', פְּרִי הַבֶּטֶן כְּגַמָּר. כמו חיצים ביד לוחם הם ילדי נעוריו. אשרי האיש הממלא בהם את קולטו! לא יתבייש כשהוא מדבר עם אויביו בשער.

משלי כ'ג:22
שמע לאביך שנתן לך חיים ואל תבזה את אמך כשהיא זקנה.

יהושע כ'ד:15
ואם רעה בעיניכם לעבוד את ה', בחרו היום את מי תעבדו, אם את האלים שעבדו אבותיכם באזור שמעבר לנהר, ואם את אלהי האמורי אשר אתם יושבים בארצם. אֲבָל אֲנִי וּבֵיתִי, נַעֲבֹד אֶת ה'.

משלי י'ד:26
ביראת ה' יש בטחון חזק, ולילדיו יהיה מקלט.

יהושע א:9
'האם לא ציוויתי אותך? להיות חזק ואמיץ. אל תיבהל ואל תיבהל, כי ה' אלוהיך עמך בכל אשר תלכי.

שמות כ' יב
כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו ימיך בארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך.

משלי כ':7
הצדיק ההולך בשלמותו - אשרי ילדיו אחריו!

העברים יב:7
בשביל המשמעת אתה צריך לסבול. אלוהים מתייחס אליכם כאל בנים. כי איזה בן יש שאביו אינו משמיע?

דברים א 29-31
ואז אמרתי לך: אל תפחד מהם ואל תפחד מהם. ה' אלוהיך ההולך לפניך ילחם עבורך בעצמו כשם שעשה לך במצרים לנגד עיניך ובמדבר אשר ראית שם איך ה' אלוהיך נשא אותך כמו שנשא איש את בנו. כל הדרך שהלכת עד שהגעת למקום הזה'.

מתי ז':9-11
או מי מכם, אם בנו יבקש ממנו לחם, יתן לו אבן? או אם יבקש דג יתן לו נחש? אם אתה, הרשע, יודע לתת מתנות טובות לילדיך, על אחת כמה וכמה יתן אביך שבשמים טובות למי שמבקש ממנו!

דברים ו, ​​ו-ט
והדברים האלה אשר אני מצווה אותך היום יהיו על לבבך. תלמד אותם בשקדנות את בניך ותדבר עליהם בשבתך בביתך ובדרך ובדרך ובשכבת ובקמתך. תקשור אותם לאות על ידך, ויהיו כחזיתות בין עיניך. תכתוב אותם על מזוזות ביתך ועל שעריך.

מתי כ'ג:9
ואל תקרא לאיש אביך עלי אדמות, כי אב אחד יש לך, אשר בשמים.

ג' יוחנן א':4
אין לי שמחה גדולה יותר מלשמוע שהילדים שלי הולכים על האמת.

אלא אם כן צוין אחרת, כל פסוקי התנ'ך הם מהתנ'ך הקדוש, גרסה סטנדרטית באנגלית Copyright 2001 מאת Crossway Bibles, משרד הוצאה לאור של מוציאים לאור של חדשות טובות.

תודה מיוחדת ל OpenBible.info לנתונים על פסוקי התנ'ך הידועים ביותר.

Top