מהם כמה פסוקי תנ'ך על עידוד?

מהם כמה פסוקי תנ'ך על עידוד?

כשהחיים נעשים קשים, זה יכול להיות קשה להישאר חיובי. אבל למרבה המזל, התנ'ך מלא בפסוקים מעודדים! להלן כמה מפסוקי התנ'ך הפופולריים ביותר על עידוד: 'אבל המחכים לה' יחדשו כוחם; הם יעלו בכנפיים כנשרים; ירוצו, ולא יימאסו; וַיֵּלְכוּ וְלֹא יִתְעַפְּלוּ. -ישעיהו 40:31 'חזק ואומץ, אל תירא ואל תירא מהם: כי ה' אלוהיך הוא ההולך איתך; הוא לא יכשיל אותך ולא יעזוב אותך.'-דברים ל'א:6 'ה' הוא הרועה שלי; לא ארצה. הוא משכיב אותי בשטחי מרעה ירוקים: הוא מוביל אותי אל המים השקטים. הוא משיב את נפשי: הוא הוליך אותי בנתיבי צדק למען שמו.'-תהלים כ'ג:1-3 'אף על פי שאלך בעמק האפל ביותר, לא אפחד מרע, כי אתה איתי; מטהך ומטהך מנחם אותי.'-תהלים כ'ג:4 'השליך עליו את כל חרדתך כי הוא דואג לך'-1 פטרוס ה':7

תשובה

יהושע א:9
האם לא ציוויתי אותך? להיות חזק ואמיץ. אל תיבהל ואל תיבהל, כי ה' אלוהיך עמך בכל אשר תלכי.

ב' טימותיאוס א':7
כי אלוהים נתן לנו רוח לא של פחד אלא של כוח ואהבה ושליטה עצמית.

הפיליפסים ד':13
אני יכול לעשות הכל באמצעותו שמחזק אותי.

תהילים ל'ז:4
תענג את עצמך בה', והוא יתן לך את משאלות לבך.

מרקוס י'א:24
לכן אני אומר לכם, כל אשר תבקשו בתפילה, האמינו שקיבלתם, וזה יהיה שלכם.

תהילים ל'ד:4
חיפשתי את ה', והוא ענה לי והציל אותי מכל פחדי.

תהילים כ'ח:7
יהוה עוזני ומגןי; בו לבי בוטח, ואני נעזר; לבי מתמוגג, ובשירי אני מודה לו.

משלי 30:5
כל דבר אלוהים מוכיח את עצמו כאמת; הוא מגן לאלו שמוצאים בו מקלט.

ירמיהו כ'ט:11
כי אני יודע את התוכניות שיש לי עבורך, אומר ה', תוכניות לרווחה ולא לרע, לתת לך עתיד ותקווה.

יוחנן 16:33
אמרתי לך את הדברים האלה למען יהיה לך שלום. בעולם תהיה לך צרה. אבל תת לב; התגברתי על העולם.

הרומים 15:13
יהי רצון שאלוהים התקווה ימלא אותך בכל שמחה ושלווה באמונה, כדי שבכוח רוח הקודש תוכל להרבות בתקווה.

תהילים 55:22
השלך משאך על ה', והוא יקיים אותך; הוא לעולם לא יאפשר לצדיקים להתרגש.

ישעיהו 41:10
אל תירא, כי אני איתך; אל תתבאס, כי אני אלהיך; אני אחזק אותך, אעזור לך, אשמור אותך בימין צדקתי.

1 תסלוניקים ה':11
לכן עודדו אחד את השני ובנו אחד את השני, בדיוק כפי שאתם עושים.

האפסיים ד':29
אל תצא מפיכם דיבור משחית, אלא רק מה שטוב לבנייה, כראוי, כדי שייתן חסד לשומעים.

תהילים 126:5
מי שזורע בדמעות יקצר בקריאות שמחה!

העברים 10:25
לא להזניח להיפגש יחד, כמנהגם של חלקם, אלא לעודד אחד את השני, ועל אחת כמה וכמה ככל שרואים את היום מתקרב.

יוחנן י'ד:27
שלום אני משאיר איתך; את שלוותי אני נותן לך. לא כמו שהעולם נותן אני נותן לך. אל יטרדו לבבכם, ואל יפחדו.

צפניה ג' 17
ה' אלהיך בקרבך, גבור יושיע; ישמח עליך בשמחה; הוא ישקיט אותך באהבתו; הוא יתמוגג עליך בשירה רמה.

אלא אם צוין אחרת, כל פסוקי התנ'ך הם מהתנ'ך הקדוש, גרסה באנגלית סטנדרטית זכויות יוצרים 2001 מאת Crossway Bibles, משרד הוצאה לאור של מוציאים לאור של חדשות טובות.

תודה מיוחדת ל OpenBible.info לנתונים על פסוקי התנ'ך הידועים ביותר.

Top