האם נסלח / ניצל יהודה איש קריות?

האם נסלח / ניצל יהודה איש קריות? תשובה

התנ'ך מציין בבירור שיהודה לא ניצל. ישוע עצמו אמר על יהודה, בן האדם ילך בדיוק כפי שכתוב עליו. אבל אוי לאותו אדם שבוגד בבן האדם! עדיף לו אם לא היה נולד (מתי כ'ו:24). הנה תמונה ברורה של ריבונות האל ורצון האדם הפועל יחדיו. אלוהים, מעידנים עברו, קבע שמשיח ייבגד על ידי יהודה, ימות על הצלב על חטאינו ויקום לתחייה. לזה התכוון ישוע כשאמר שילך בדיוק כפי שכתוב עליו. שום דבר לא יעצור את תוכנית אלוהים לספק ישועה לאנושות.

עם זאת, העובדה שהכל נקבע מראש אינה פוטרת את יהודה או פוטרת אותו מהעונש שיספוג על חלקו בדרמה. יהודה עשה את הבחירות שלו, והן היו המקור לקללה שלו. אולם הבחירות משתלבות באופן מושלם בתוכנית הריבונית של אלוהים. אלוהים שולט לא רק בטוב, אלא גם ברוע של האדם כדי להשיג את מטרותיו שלו. כאן אנו רואים את ישוע מגנה את יהודה, אך בהתחשב בכך שיהודה נסע עם ישוע במשך כמעט שלוש שנים, אנו יודעים שהוא גם נתן ליהודה הזדמנויות רבות לישועה ולתשובה. אפילו לאחר מעשהו הנורא, יהודה יכול היה ליפול על ברכיו כדי להתחנן לסליחת אלוהים. אבל הוא לא. הוא אולי חש חרטה כלשהי שנולדה מפחד, שגרמה לו להחזיר את הכסף לפרושים, אך הוא מעולם לא התחרט, והעדיף במקום זאת להתאבד (מתי כ'ז:5-8).

ביוחנן 17:12, ישוע מתפלל על תלמידיו, בזמן שהייתי איתם, הגנתי עליהם ושמרתי עליהם בשם זה שנתת לי. אף אחד לא אבד מלבד זה שנדון להרס כדי שהכתוב יתגשם. אבל פעם, יהודה האמין שישוע הוא נביא, או אולי אפילו האמין שהוא המשיח. ישוע שלח את התלמידים להכריז את הבשורה ולעשות ניסים (לוקס ט':1-6). יהודה נכלל בקבוצה זו. ליהודה הייתה אמונה, אבל זו לא הייתה אמונת הצלה אמיתית. יהודה מעולם לא ניצל, אבל במשך זמן מה הוא היה חסיד של ישו.

Top