קטגוריה: תֵאוֹלוֹגִיָה

מהי ברית אברהם?

מהי ברית אברהם? כיצד קשורה ברית אברהם לקדם-מילניום ואמילניאליזם?

קרא עוד

מהו עידן החסד?

מהו עידן החסד? מהם המאפיינים המובהקים של עידן החסד?

קרא עוד

מה זה אמילניאליזם?

מה זה אמילניאליזם? במה שונה אמילניאליזם מקדם-מילניום ופוסט-מילניום?

קרא עוד

מה זה אנטינומיות?

מהו אנטינומיאניזם (אנטי נומיניזם)? במה מאמינים האנטינומים? אם הנוצרים אינם תחת חוק הברית הישנה, ​​מה מונע מהנוצרים לחיות איך שהם רוצים?

קרא עוד

מהי תיאולוגיה אפופית?

מהי תיאולוגיה אפופית? מה ההבדל בין תיאולוגיה אפופית לקטפאטית?

קרא עוד

מהי תורת השליחים?

מהי תורת השליחים? האם תורת השליחים היא אך ורק מה שלימדו השליחים כפי שנרשם בברית החדשה?

קרא עוד

מהו ארמיניאניזם, והאם הוא מקראי?

מהו ארמיניאניזם, והאם הוא מקראי? במה שונה קלוויניזם מארמיניזם?

קרא עוד

מה הם מאמרי אמונה?

מה הם מאמרי אמונה? מדוע חשוב שלכנסייה או משרד יהיו מאמרי אמונה?

קרא עוד

מהן התיאוריות השונות על הכפרה?

מהן התיאוריות השונות על הכפרה? האם הכפרה הייתה כופר לשטן? האם הכפרה הייתה תחליף עונשי?

קרא עוד

מהן הבריתות בתנ'ך?

מהן הבריתות בתנ'ך? איך בריתות בתנ'ך קשורות לקדם-מילניום ולאמילניאליזם?

קרא עוד

מהי תיאולוגיה מקראית?

מהי תיאולוגיה מקראית? במה נבדלת התיאולוגיה המקראית מתיאולוגיה שיטתית?

קרא עוד

מהי תיאולוגיה של שחרור שחור?

מהי תיאולוגיה של שחרור שחור? האם המוקד של הבשורה הוא בחילוץ אנשים מאי צדק חברתי, פוליטי וכלכלי?

קרא עוד

מדוע הדוקטרינה הנוצרית כה מפצלת?

מדוע הדוקטרינה הנוצרית כה מפצלת? מדוע חלק מהנוצרים מדגישים כל כך את הדוקטרינה? מדוע חשובה דוקטרינה נכונה?

קרא עוד

תיאולוגיה נוצרית

מהן החטיבות השונות של התיאולוגיה הנוצרית? סיכומים של תיאולוגיה נוצרית מובאים לך דרך האתר!

קרא עוד

מה הפירוש של כריסטוס ויקטור?

מה הפירוש של כריסטוס ויקטור? מהי תורת הכפרה של כריסטוס ויקטור?

קרא עוד

מהו עידן הכנסייה?

מהו עידן הכנסייה? היכן משתלב עידן הכנסייה בהיסטוריה המקראית? איזה תפקיד יש לכנסייה בתוכניתו של אלוהים?

קרא עוד

מהו חסד משותף?

מהו חסד משותף? האם אלוהים מראה מידה של חסד לכל האנשים בכל המקומות בכל עת?

קרא עוד

מהו קלוויניזם והאם הוא מקראי?

מהו קלוויניזם והאם הוא מקראי? מהן חמש הנקודות של הקלוויניזם (TULIP / T.U.L.I.P.)? במה שונה קלוויניזם מארמיניזם?

קרא עוד

קלוויניזם מול ארמיניזם - איזו תפיסה נכונה?

קלוויניזם מול ארמיניזם - איזו תפיסה נכונה? מהן חמש הנקודות של הקלוויניזם לעומת חמש הנקודות של הארמיניזם?

קרא עוד

מה זה קלוויניסט?

מה זה קלוויניסט? במה מאמינים הקלוויניסטים? מהם ההבדלים העיקריים בין קלוויניסטים לנוצרים אחרים?

קרא עוד
Top