קטגוריה: תְפִלָה

האם נוסחת ה-ACTS לתפילה היא דרך טובה להתפלל?

האם נוסחת ה-ACTS לתפילה היא דרך טובה להתפלל? מה מסמלים ראשי התיבות של ACTS ביחס לתפילה?

קרא עוד

מה אומר התנ'ך על קידה או כריעה בתפילה?

מה אומר התנ'ך על קידה או כריעה בתפילה? האם אנו אמורים להשתחוות או לכרוע ברך כאשר אנו עובדים את אלוהים?

קרא עוד

איך התפילה מתקשרת עם אלוהים?

איך התפילה מתקשרת עם אלוהים? כיצד יכולה תפילה להיחשב לתקשורת כאשר אלוהים אינו חוזר אלינו בקול?

קרא עוד

מה זה אומר לקרוא בשם ה'?

מה זה אומר לקרוא בשם ה'? מה אומר התנ'ך על קריאה בשם ה'?

קרא עוד

מהי תפילה מהורהרת?

מהי תפילה מהורהרת? כיצד קשורה תפילה מהורהרת לתפילת השרייה ולתנועת הכנסייה המתהווה?

קרא עוד

האם תפילת חברה חשובה?

האם תפילת חברה חשובה? האם תפילה ארגונית חזקה יותר מאדם המתפלל לבד? האם אלוהים עונה לתפילות על סמך כמה אנשים מתפללים?

קרא עוד

מה זה אומר לזעוק אל ה'?

מה זה אומר לזעוק אל ה'? מהן כמה דוגמאות תנ'כיות של אנשים שזועקים לאלוהים?

קרא עוד

מדוע חשובה תפילה יומיומית?

מדוע חשובה תפילה יומיומית? האם עלינו להתפלל כל יום? האם עלינו להתפלל יותר מפעם אחת ביום?

קרא עוד

מה הפירוש של להתפלל על הלחם היומיומי שלנו?

מה הפירוש של להתפלל על הלחם היומיומי שלנו? האם 'תן לנו היום את לחם היומי שלנו' מתייחס ליותר מסתם לחם?

קרא עוד

למה אנחנו צריכים לבקש מאלוהים שיציל אותנו מהרע?

למה אנחנו צריכים לבקש מאלוהים שיציל אותנו מהרע? מה הפירוש של הצל אותנו מרע בתפילת האדון?

קרא עוד

האם אלוהים עונה לתפילות?

האם אלוהים עונה לתפילות? למה זה נראה כאילו אלוהים אף פעם לא עונה לתפילות שלי? איך אני יכול לדעת אם אלוהים עונה לתפילה בשלילה?

קרא עוד

האם אלוהים שומע את התפילות שלי?

האם אלוהים שומע את התפילות שלי? למה זה נראה כאילו התפילות שלי פשוט פגעו בתקרה? האם אלוהים שומע כל תפילה?

קרא עוד

האם תפילה משנה את דעתו של אלוהים?

האם תפילה משנה את דעתו של אלוהים? האם תפילה משנה דברים? האם לתפילה יש למעשה השפעה על תוכניתו של אלוהים?

קרא עוד

מהו המפתח לתפילה יעילה?

מהו המפתח לתפילה יעילה? מה אני יכול לעשות כדי להפוך את התפילות שלי ליעילות יותר?

קרא עוד

מהי תפילת השתדלות?

מהי תפילת השתדלות? כיצד אוכל להתערב עבור אחרים באמצעות חיי התפילה שלי?

קרא עוד

מהי תפילת מנחה?

מהי תפילת מנחה? מה אתה אמור להתפלל בתפילת מנחה?

קרא עוד

מהי תפילת ישוע?

מהי תפילת ישוע? האם הנוצרים צריכים להתפלל את תפילת ישוע? מה התוכן של תפילת ישוע?

קרא עוד

מדוע ישוע הורה לנו להתפלל שלא תוביל אותנו לפיתוי?

מדוע ישוע הורה לנו להתפלל לא להוביל אותנו לפיתוי כאשר אלוהים אומר שהוא לא מפתה אותנו? האם אלוהים מפתה אותנו לחטוא? למה שאלוהים יוביל אותנו לפיתוי?

קרא עוד

מה זה Lectio Divina?

מה זה Lectio Divina? מדוע Lectio Divina כל כך מסוכן, ומדוע הוא הופך להיות כל כך פופולרי?

קרא עוד

האם מקרא להדליק נרות למתים?

האם מקרא להדליק נרות למתים? האם הדלקת נר למי שמת סותרת את תורת התנ'ך?

קרא עוד
Top