האם למשה היו ילדים?

האם למשה היו ילדים? תשובה

לפי דברי הימים א' כ'ג:14–15, למשה היו שני בנים, גרשם ואליעזר, שנמנו כחלק מלוי, שבט הכוהנים המוקדש לאחריות הפולחן במשכן.

בשמות ב' ברח משה ממצרים לאחר שהרג מצרי שראה מכה עבד עברי. משה הלך לגור בארץ מדיין, שם פגש את ציפורה ואת אביה יתרו (שנקרא גם רעואל). משה התחתן עם ציפורה והתיישב שם לעבוד אצל יתרו כרועה צאן (פסוק כא). למשה ולציפורה היה בן אשר משה קרא לו גרשום לאמר נכרי נהייתי בארץ זרה (פסוק כב). גרשום פירושו שוהה שם. לידת גרשם נראתה כאות עבור משה שהוא עשה את הדבר הנכון בכך שנמלט ממצרים.

למשה ולציפורה נולד בן שני במדיין. שמו, אליעזר, פירושו אלוהים שלי הוא עוזר. משה קרא לאליעזר בתגובה לאלוהים שעזר לו להימלט ממצרים כנמלט ​​באשמת רצח. אליעזר מוזכר רק פעמיים בתנ'ך, ולאחר מכן רק כבנו של משה (שמות י'ח:4 ודברי הימים א' כ'ג:15). לא ידוע דבר נוסף על אליעזר פרט לכך שהיה לו בן אחד בשם רחביה, שהיו לו צאצאים רבים (דברי הימים א' כ'ג:17, 25–26).

תיאור מביך הנוגע למשה, אשתו ובנם גרשם נמצא בשמות ד':24–26. לאחר שקיבל את קריאתו של אלוהים לחזור למצרים כדי להוציא את העם העברי משעבוד (שמות ג' ז'-ד', ט'), לקח משה את ציפורה ושני ילדיהם והחל לנסוע למצרים. בדרך, אלוהים בא ללא אזהרה להרוג את משה. משה, שעמד להנהיג את עם ישראל הנימול, טרם ניהל את בנו שלו.

ציפורה התערבה במהירות, ולקחה סכין צור לברית מילה של גרשום, בהתאם לאות שנקבע לברית אברהם. היא נגעה ברגלי בעלה בעורלת הילד ואמרה, אמנם חתן דם אתה לי (שמות ד,כד). לאחר מכן נתן ה' למשה לחיות (פסוק כג).

כישלונו של משה ברית מילה לגרשם היה עבירה חמורה בעיני אלוהים. כמה חוקרים טוענים שמשה לא עשה ברית מילה לילד משום שציפורה התנגדה לנוהג, כפי שנראה שהערת חתן הדם שלה מעידה. בכל מקרה, אלוהים הבהיר היטב למשה שעליו להיות צייתנית בכל ההיבטים של יחסי הברית אם ברצונו להיות מתווך ומושיע הולם לעם אלוהים. כדי שמשה יבצע בהצלחה את משימתו של אלוהים, הוא יצטרך להוכיח את עצמו בתור עבד נאמן של ה' בביתו תחילה.

ככל הנראה בשלב זה נשלחו ציפורה ושני בניה בחזרה ליתרו במדיין, כי בסופו של דבר לא ליוו את משה עד מצרים (שמות יח, ב–ג). אשתו ושני ילדיו של משה נשארו בטיפולו של יתרו עד שאלוהים הציל בנס את העם העברי מעבדות במצרים. יתרו החזיר את ציפורה, גרשם ואליעזר למשה לאחר שבני ישראל הגיעו להר סיני במדבר (שמות יח, ה-יב).

Top