קטגוריה: היסטוריה של הכנסייה

מה קרה במועצת טרנט?

מה קרה במועצת טרנט? האם מועצת טרנט הייתה תגובה לרפורמציה הפרוטסטנטית?

קרא עוד

מה הייתה הקונטרפורמציה?

מה הייתה הקונטרפורמציה? מה הייתה תגובת הכנסייה הקתולית לרפורמציה הפרוטסטנטית?

קרא עוד

מה היה הפילוג הגדול?

מה היה הפילוג הגדול? מה היה הגורם לפילוג הגדול בין הכנסייה האורתודוקסית המזרחית לכנסייה הקתולית?

קרא עוד
Top