קטגוריה: סקר התנ'ך

תקציר ספר דברי הימים א'

האם אתה יכול לסכם את ספר דברי הימים הראשון (1 דברי הימים)? מי כתב את 1 דברי הימים? על מה עוסק ספר דברי הימים הראשון?

קרא עוד

תקציר ספר א' לקורינתים

האם אתה יכול לסכם את ספר ה-1 לקורינתים (1 לקורינתים)? מי כתב את קורינתים א'? על מה עוסק ספר קורינתיים א'?

קרא עוד

תקציר ספר יוחנן הראשון

האם אתה יכול לסכם את ספר יוחנן הראשון (1 יוחנן)? מי כתב את ג'ון 1? על מה עוסק ספר יוחנן הראשון?

קרא עוד

תקציר ספר מלכים א'

האם אתה יכול לסכם את ספר מלכים א' (מלכים א')? מי כתב את מלכים א'? על מה עוסק ספר מלכים א'?

קרא עוד

תקציר ספר פטרוס הראשון

האם אתה יכול לסכם את ספר פטרוס הראשון (1 פטרוס)? מי כתב את פטרוס 1? על מה עוסק ספר פטרוס הראשון?

קרא עוד

תקציר ספר שמואל א'

האם תוכל לסכם את ספר שמואל א' (שמואל א')? מי כתב את שמואל א'? על מה עוסק ספר שמואל א'?

קרא עוד

תקציר ספר תסלוניקים א'

האם אתה יכול לסכם את ספר התסלוניקים הראשון (תסלוניקים א')? מי כתב את 1 תסלוניקים? על מה עוסק ספר התסלוניקים הראשון?

קרא עוד

תקציר ספר טימותיאוס הראשון

האם אתה יכול לסכם את ספר טימותיאוס א' (טימותיאוס א')? מי כתב את טימותיוס הראשון? על מה עוסק ספר טימותיאוס הראשון?

קרא עוד

תקציר ספר ב' לקורינתים

האם אתה יכול לסכם את ספר ב' לקורינתים (ב' לקורינתים)? מי כתב את שני קורינתיים? על מה עוסק ספר ב' לקורינתים?

קרא עוד

תקציר ספר ב' דברי הימים

האם אתה יכול לסכם את ספר 2 דברי הימים (2 דברי הימים)? מי כתב את 2 דברי הימים? על מה עוסק ספר ב' דברי הימים?

קרא עוד

תקציר ספר יוחנן השני

האם אתה יכול לסכם את ספר יוחנן השני (2 יוחנן)? מי כתב את 2 ג'ון? על מה עוסק ספר יוחנן השני?

קרא עוד

תקציר ספר מלכים ב'

האם אתה יכול לסכם את ספר מלכים ב' (2 מלכים)? מי כתב את 2 מלכים? על מה עוסק ספר מלכים ב'?

קרא עוד

תקציר ספר פטרוס ב'

האם אתה יכול לסכם את ספר פטרוס ב' (2 פטרוס)? מי כתב את 2 פיטר? על מה עוסק ספר פטרוס ב'?

קרא עוד

תקציר ספר שמואל ב'

האם תוכל לסכם את ספר שמואל ב' (ב' שמואל)? מי כתב את שמואל ב'? על מה עוסק ספר שמואל ב'?

קרא עוד

תקציר ספר ב' תסלוניקים

האם אתה יכול לסכם את ספר 2 תסלוניקים (2 תסלוניקים)? מי כתב את 2 תסלוניקים? על מה עוסק ספר ב' תסלוניקים?

קרא עוד

תקציר ספר ב' טימותיאוס

האם אתה יכול לסכם את ספר ב' טימותיוס (2 טימותיוס)? מי כתב את 2 טימותי? על מה עוסק ספר ב' טימותיוס?

קרא עוד

תקציר ספר ג' יוחנן

האם אתה יכול לסכם את ספר ג' יוחנן (3 יוחנן)? מי כתב את 3 ג'ון? על מה עוסק ספר ג' יוחנן?

קרא עוד

תקציר ספר מעשי השליחים

האם תוכל לסכם את ספר מעשי השליחים? מי כתב את מעשי השליחים? על מה עוסק ספר מעשי השליחים?

קרא עוד

תקציר ספר עמוס

האם תוכל לסכם את ספר עמוס? מי כתב את עמוס? על מה עוסק ספר עמוס?

קרא עוד

תקציר ספר הקולוסים

האם אתה יכול לסכם את ספר הקולוסים? מי כתב את הקולוסים? על מה עוסק ספר הקולוסים?

קרא עוד
Top